Facebook   |   Kamery   |   e-bok   |   VOIP

Inwestycja finansowana ze środków: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Numer i nazwa osi priorytetowej II. Infrastruktura Społeczeństwa  Informacyjnego

Numer i nazwa działania II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

„Budowa sieci internetowej typu NGA w miejscowościach Humniska, Jabłonka i Niebocko województwa podkarpackiego”

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu nowej generacji dla użytkowników końcowych z terenu miejscowości objętych projektem o szybkości minimun 30Mb/s. Poprzez budowę takiej infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej, ponadto projekt prowadzi do równouprawnienia osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w szczególności zaś ułatwia dostęp dla niepełnosprawnych do informacji niesionych poprzez Internet i produktów dostępnych dzięki sieci szerokopasmowej nowej generacji.

oraz

Inwestycja finansowana ze środków: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Numer i nazwa osi priorytetowej II. Infrastruktura Społeczeństwa  Informacyjnego

Numer i nazwa działania II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

„Budowa sieci internetowej typu NGA w miejscowościach powiatu brzozowskiego województwa podkarpackiego”

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu nowej generacji dla użytkowników końcowych z terenu miejscowości objętych projektem o szybkości minimun 30Mb/s. Poprzez budowę takiej infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej, ponadto projekt prowadzi do równouprawnienia osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w szczególności zaś ułatwia dostęp dla niepełnosprawnych do informacji niesionych poprzez Internet i produktów dostępnych dzięki sieci szerokopasmowej nowej generacji.